Integritetspolicy

Vad gäller datasäkerhet har vi gjort det enkelt. I princip samlar vi inte in uppgifter på vår hemsida. Enda undantag är när du begär att få nyhetsbrev, vilket vi uteslutande skickar till registrerade kunder. I sådant fall sparas självklart din e-postadress, men då i vårt kundregister som är helt fristående från vår hemsida. Vart fjärde år, uppdateras våra e-postregister.

Vi säljer inte eller delar med oss av kundregister eller kunduppgifter. Alla våra anställda är avtalsbundna att följa vår policy och förfaranden om sekretess, säkerhet och integritet.

Av policyskäl använder vi inte cookies på vår hemsida.

Frågor, kommentarer och förfrågningar adresseras: info@kalundbladh.se. Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande rätt kan du lämna in klagomål direkt till oss eller till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen).