Kvalitet och hållbarhet

Vi arbetar med kvalitetsmedvetna och ansvarskännande lantbrukare som månar om hållbar odling. 

Miljön är viktig i en bransch som är så transportintensiv som vår. Därför strävar vi först och främst efter närodlade produkter. Utanför den svenska odlingssäsongen samarbetar vi med ledande grossister och stora odlare som arbetar hållbart och med högsta tänkbara kvalitet.

Våra leverantörer måste försäkra att de endast levererar GMO-fria varor. Vi har ett väl utvecklat datasystem och ett nära samarbete med leverantörer och kunder för att säkerställa spårbarheten såväl bakåt som framåt i kedjan. IP-livsmedelsförädling är en standard för produktsäkerhet. Livsmedelsföretag som är godkända enligt standarden har genomgått oberoende kontroll av livsmedelssäkerhet, hygien, spårbarhet och redlighet. Certifieringen garanterar konsumenter och kunder att våra produkter uppfyller kraven. Vår egen kontroll utför vi via HACCP.

Även internt vill vi föregå med gott exempel. Vi använder endast produkter som är märkta enligt Svanen eller Bra Miljöval. Pappersförpackningar återvinns och går till pappersbruk för tillverkning av ny wellpapp och kartong. Vi strävar ständigt efter förbättringar i verksamheten ur miljösynpunkt.

Självklart är vi även auktoriserade för att få hantera KRAV-märkta frukter och grönsaker.